یادداشت/ محمدرسول محمدپور؛ با بررسی عملکرد شورای چهارم یکی از نقاط ضعف برجسته را میتوان مستقیما شخصیت فردی و دیدگاه شهردار گذشته در مورد تعامل با اعضای شورا و اصولا جایگاه پارلمان شهری از نظر وی دانست.

 

به طور کلی هر شهردار منصوب اعضای شورا و انتخاب وی حاصل و نتیجه بررسی های کارشناسانه اعضای پارلمان شهری در یک پروسه کاملا تخصصی است به همین دلیل کارنامه وی و مسئولیت تصمیمات شهردار مستقیما بر کارنامه اعضای شورا تاثیر خواهد داشت.
در انتخاب شهردار برای هر شهر در کنار شرایط منحصر به حوزه فعالیت مذکور که خاصه برای هر منطقه متغیر خواهد بود مؤلفه های مشترکی از قبیل تخصص، تعهد،توانایی تعامل،صداقت و سلامت نفس قابل توجه است.
پس ار حاشیه های شورای چهارم و آغاز به کار شورای پنجم و مشارکت قابل توجه شهروندان رشت در انتخابات شورا و ترکیب نسبتا قابل قبول شورای پنجم مهمترین بحث و شاید بزرگترین آزمون این شورا در ابتدای کار اعضای پارلمان انتخاب شهردار است.
رشت کلانشهری در ابتدای مسیر توسعه است و در کنار غنای فرهنگی و تاریخی از لحاظ سرعت توسعه و پیشرفت با وجود ظرفیت های غیرقابل انکار و بالقوه متاسفانه از کلانشهرهای هم سنگ خود فاصله ای مشهود دارد و تنها راه جبران این فاصله وجود شهرداری متخصص به علم مدیریت و توانا در استفاده و اخذ بودجه های دولتی در مسیری تعاملی در کنار مسئولین سیاسی شهر و استان و اعضای پارلمان شهری میباشد.
عمق فجایع بجا مانده از عملکردهای غیر کارشناسی و سواستفاده های ناشی از رانت خواری های برهه ای، توسعه رشت را با رکود و سکونی سنگین دست به گریبان کرده است.
برای جبران عقب ماندگی های شاخص شهر باران های نقره ای دیگر مجالی به جا نمانده جز استفاده از میان برهایی که فقط و تنها فقط از سوی مدیری قابل اجراست که دارای شناخت کافی از معضلات شهری رشت و سبقه مدیریت اجرایی در شهر باشد،با مسئولین استان در ارتباط بوده و در سطح ملی نیز وجه ای قابل قبول داشته باشد که در این بین در صورت همسویی اعضای شورای شهر میتوان به جبران عقب ماندگی ها دلخوش و امیدوار بود.
فارغ از اظهار نظرهای روزهای گذشته برخی فعالین و جریانهای سیاسی در مورد خصوصیات شهردار که هریک رنگ و بویی به دور از شایسته سالاری میداد در بین گزینه های موجود روی میز پارلمان شهر رشت در حال حاضر به دور از هر نگاه سیاسی مهندس زالفی را میتوان بهترین گزینه جهت احراز سِمت شهرداری رشت دانست که دلایلی جامع مبرهن بر این ادعاست.
نگاه فراجناحی و فرا حزبی بزرگترین خصوصیت مدیریتی مهندس زالفی میباشد که در ادوار مختلف مسئولیتهای ایشان به وضوح قابل مشاهده و لمس بوده و تحمل نقد و ظرفیت نقد پذیری را میتوان از نکات بارز در مهندس زالفی دانست که لازمه احراز سمت شهرداری یک کلانشهر میباشد چرا که شهردار باید فارغ از هر جناح و حزبی با نگاهی یکسان به مجموعه تحت امر و شهروندان مدیریتی در راستای توسعه پایدار شهر داشته باشد.
با بررسی سابقه ۸ سال فرمانداری مهندس زالفی نظم و تواضع را میتوان از برجسته ترین خصوصیات اخلاقی ایشان دانست.سازماندهی و برنامه ریزی در امور اداری که امروز ضعف آن در مجموعه شهرداری ماموس میباشد یکی از نتایج باقیمانده در مجموعه فرمانداریست که حاصل دکترین مدیریتی مهندس زالفی بوده و فرمانداران بعدی صاحب این میراث حسنه از ایشان بوده و هستند.
توجه به آموزش افراد زیر مجموعه خود و بروزرسانی و بکارگیری علم روز در رفع امور و انجام امور محوله کارمندان از دیگر نقاط ضعف مجموعه شهرداری میباشد که ایشان همواره به آن توجه ویژه داشته است.
به نظر میرسد اعضای محترم شورای شهر تا کنون در مورد انتخاب شهردار مؤلفه های اصلی خود را به درستی انتخاب کرده و قصد ریل گذاری در مسیر توسعه شهری با توجه به تجربیات گذشته را دارند.
امید میرود با ادامه این مسیر و انتخاب فردی اصلح که تخصص،تعهد و نبوغ در مدیریت را در کنار هم بهمراه داشته باشد چشم اندازی روشن در مقابل کلانشهر دردمند رشت ترسیم کنند.